Mitt CV


Jag arbetar just nu tills vidare på Lunds kommun som schemaläggare på Sveriges största gymnasium Polhemskolan. På denna sida kan ni finna lite länkar samlade som ett komplement till mitt vanliga dokument-CV.

Mitt CV och personligt brev

Visioner och tankar: Tre ledord.
Lugn och trygg skola med mindfullness och fysisk hälsa
Tematisk digital undervisning där man kan fokusera på en sak per vecka.
Elevers inflytande och verklighet är centralt för undervisningens innehåll och form

Erfarenheter och tankar:
  • Bespisning, serverat, anställt personal, gått igenom kateringanbud, köpt in serveringsvagnar. Tankar om frukostmöjligheter för att sprida god anda, social café-person som är mycket omtyckt och kan hjälpa elever rätt. Organiserat lunchschema och sittplacering.
  • Mediatek, gått igenom kraven, köpt IT utrustning, bokhyllor, installerat allt och låne-system, anställt bibliotikarie. Tankar om hur mediatek bör vara en del i en helhet på hela skolan nu på 2000-talet. 
  • Elevinflytande, lett demokrati och värdegrundarbete, strukturerat vilken roll elevrådet ska ha, hela vägen till hur lärare specifikt arbetar i varje årskull med lämpligt inflytande. 
  • Betygsättning, lett arbetet med handledning för formativ och korrekt summativ betygsättning, matriser. Tankar om ett visualiserat lärande där en elev alltid ser precis var den befinner sig och vad den ska göra för att komma vidare i specificerad-anda gärna med "achievments" och belöningar. 
  • Schemaläggning, har lagt schema för många skolor både grundskola och gymnasium helt själv utan någon assistans, optimerat tjänstesättning så nästan en heltid sparades in. Har blivit känd som "schemaräddaren" som reser till skolor och fixar omöjliga schemasituationer. Tankar om hur skoldagar ska vara tematiska, kunna ha dubbel bemanning i klassrummet, vara enkel för eleverna och ge sovmorgon och ändå garantera undervisningstid. 
  • Skolledare, har varit arbetsledare för ett arbetslag samt förstelärare. Hållit i vecko-informationer och lett pedagogiska diskussioner. Tankar om allt :-) 
  • IT, unik kompetens och är den mest IT-kunniga personen inom södra skol-Sverige. Varit IT-ansvarig år efter år på många olika skolor. Allt ifrån hårdvara, servers till mjukvara som till GSfE och Classroom. Jobbat från grunden ett nationellt projekt om flippad undervisning "Plusplay.se". Tankar om kommunikation mellan personal (gärna chat), hur alla lärares pågående samt tidigare arbetsmaterial kan vara tillgängligt för alla, kan Virtual Reality och studiero passa ihop speciellt för elever med koncentrationsutmaningar
   Historia och tankar
   1999 Som 12-åring konfigurerade jag själv linux servers "för jag hittade ingen router som var tillräckligt snabb"
   2001 Som 15-åring byggde jag datorer själv "för jag vill ha det bästa precis rätt".
   2002 Som 16-åring så var jag med och ledde en digital mötesplats för tusentals användare med tio-tusentals besökare.
   2005 Tog gymnasieexamen med inriktning ekonomi "för jag vill inte arbeta med datorer, utan människor".
   2010 Tog lärarexamen inriktning äldre år och insåg att jag vår långt mer IT-kompetent än alla andra. Redan på första anställningen så föreläste jag för personal för flertalet skolor.
   2012 Blev IT-ansvarig för första gången. Har varit IT-ansvarig på alla anställningar sedan dess.
   2016 Efter haft rollen som förestelärare, arbetslagsledare, programansvarig så tog jag detta år an jobbet som biträdande rektor och påbörjade därefter statliga rektorsprogrammet.
   2021 Efter avklarat rektorsprogrammet leta jag efter ett mer avgränsat uppdrag och hittade det i mitt intresse där schemastrukturer som en förutsättning för optimalt lärande.

   Jag har även artiklar om bland annat olika spelbaserade undervisningsteman. Kolla in dem under "inspiration" till höger.
   (Här finns mitt gamla, mer grafiska, lärar-cv)
   Andreas Palmblad

   Andreas Palmblad