Speilifierad webbplattform

Jag har även idéerna för ett html5-baserat webb-gränssnitt där varje elev ser vilka kunskapskrav eleven har gjort, vilka som ligger framför den, vilken betygs-nivå man ligger på varje kunskapskrav och vad man ska göra för att nå nästa. 

Allt på ett grafiskt läckert sätt, gamifierat "spelifierat", och lätt-tillgängligt för både elever, pedagoger och föräldrar. 

Det finns också många tankar om hur man kan integrera plattformen med sociala medier och hur marknadsföring och den dagliga verksamheten i skolan kan integreras. 

Har du ett mindre eller större företag som är intresserad? Hör av dig till mig!

Andreas Palmblad

Andreas Palmblad