World of Warcraft i Engelskaundervisningen


Inledning
Att ta World of Warcraft eller WoW som exempel kan kännas som något av en stereotyp för vilket spel man ska ta som exempel för hur spel kan användas i undervisningen. WoW har varit det mest spelade spelet med som mest över 10 miljoner användare och därför har många tittat på teoretiskt hur spelet skulle kunna platsa i skolan och ta vara på den faktiska motivationen miljontals spelare känner världen över in i klassrummet. Jag har däremot endast hittat ett fåtal lärare och skolor som faktiskt gjort det och ännu färre i Sverige när jag har sökt på internet.

Då jag faktiskt fått det fungera tekniskt att ta in det i klassrummet samt också genomfört teman kring det så känns det ändå värdefullt att ta upp de slutsatser jag kommit fram till. Dessutom så kan de flesta slutsatser kring WoW i engelska-undervisningen appliceras på de flesta spel i genren ”MMORPG”, online rollspel med ett stort antal spelare, vilket många av dem nu är gratis vilket gör det lättare för skolan att använda sig av dem.

En klass hantverkselever spelar WoW på engelskalektionen.

Bakgrund
Jag ser mig själv som en gamer och förutom primärt FPS har jag spelat en hel del MMORPG och tyckt de har varit mycket spännande. Att ta in dem i undervisningen var först inte något som hade slagit mig. Men när jag fick en resa till London och BETT-mässan 2013 så fick jag många nya tankar och mycket positiva kommentarer när jag reflekterade över idéer om att ta in WoW i undervisningen, jag undervisade då fyra klasser i engelska 5.

Jag har spelat WoW till och med cirka level 30 med en Night elf shaman, runt två månader och effektiv speltid kanske cirka 50 timmar själv och tillsammans med min fru. Jag började spela det i samband med att jag tog in det i klassrummet och sen spelade jag några månader efter WoW-temat i undervisningen var slutfört.

En samhälleklass spelar WoW. En av eleverna visar även via projektorn när han spelar.

World of Warcraft i Engelska 5
Sammanfattningsvis kan man säga att spelet har en absolut mycket god möjlighet att användas i undervisningen. Jag har använt spelet i undervisning på Plusgymnasiet Malmö i kursen Engelska 5 med fyra olika klasser. En samhälle, en media och två hantverk (stylister och hudvård).

Tillgänglighet
Spelet har en introduktion som aktiveras automatiskt första gången man spelar som går igenom allt från vanliga kontroller till vart man ska trycka. Denna hjälper dig snabbt och effektivt. Total tid från presentation till eleverna är inuti spelet endast 10 minuter!


Upplägg
Att ta in World of Warcraft i Engelskaunderivsningen började med en powerpoint som tog upp först för eleverna varför spela vissa spel är bra för ens engelska. Därefter introducerades spelet först med ett filmklipp från spelet och därefter en kort genomgång hur spelet fungerade och hur man startade det.


Bild från WoW-powerpointen om hur man utför uppdrag.

Därefter uppmanades eleverna att börja med att starta spelet och sen registrera sig på battle.net för att kunna spela. Alla använde samma ”Realm” det vill säga server för att öka chansen att de skulle stöta på varandra i spelet.

World of Warcraft har hela tiden uppdrag som man ska utföra. Varje uppdrag presenteras av en person med en bakgrund till uppdraget samt hur man ska göra för att slutföra det. Under tiden eleverna spelade hade de som uppgift att fylla in logg över slutförda uppdrag på papper under tiden de spelade (pappret kan man ladda ner här), som gjorde att eleverna fick ett ännu större fokus på uppdragen i spelet då de varje lektion skulle skriva ner vad de gjorde just den lektionen.

Lektionen därefter gick jag igenom kunskapskrav och den betygssättande uppgiften där de fick spela in en presentation av ett bekymmer de fått med ett uppdrag i spelet. (Hastigt inspelat exempel från mig här som jag även visade upp för eleverna).

Totalt sett så pågick temat ungefär 2-3 veckor där eleverna hade 2 timmar engelska varje vecka så totalt cirka 6 timmar spelande och skrivande i deras loggar. Det fanns goda möjligheter att haft en längre tid än så tillsammans med nya introducerade moment till spelet så som att skapa recept och samtala med riktiga spelare över hela världen genom spelet. Men på grund av tidsbrist i veckoplaneringen, de nationella proven kom upp, så hanns det inte med mer än så.

Tekniskt
Med Mac är det mycket smidigt, det räcker att ha spelet utdelat på en nätverksenhet med både skriv och läsrättigheter och därifrån kan minst 30 elever samtidigt spela det ifrån. Jag antar att det har med att WoW som standard client kan spela samtidigt som den hämtar spelet och att spelet därmed är mycket optimerat.

Till PC krävs det antagligen att man för-installerar spelen om det är i en datorsal på skolan. Om det är 1till1 så kan man med fördel ge eleverna läxa att hämta ner spelet tills nästa lektion.

Förutom installationen så krävs det att eleverna skapade själva konton på battle.net. Det tar inte mer än 2-3 minuter för de flesta att fylla i uppgifterna och bekräfta kontot med sin epost.


Finansiellt
WoW är gratis att laddas ner och spela, med vissa begränsningar som man måste betala för att bli av med men som inte påverkar de pedagogiska vinsterna och spelarglädjen nämnvärt. Spel som kostar pengar är ett bekymmer för skolan, dels för att pengar är alltid en bristvara, dels för att även om man skulle kunna lägga pengar så brukar oftast varje enskilt spel inte användas under någon längre tid än ett visst tema varar och sist för att det faktiskt ganska komplicerat med att antigen köpa in spel på faktura eller för personal att ligga ute med pengar.

Då är det en stor fördel att allt fler spel går F2P, att det är gratis att spela, och att många spel kommer med demo-versioner som kan användas i undervisningen. WoW är som sagt helt gratis men för de som vill fortsätta spela efter nivå 20 så måste man betala dels en startsumma på cirka 100kr och dels fortsätta betala 100kr varje månad man vill kunna spela. Att nå nivå 20 tar dock väldigt lång tid och inga av mina elever kom till det taket under de två-tre veckor vi spelade. Dessutom om de väl skulle nå nivå 20 med någon karaktär så hade de kunnat skapa en ny sort och uppleva nya äventyr och uppdrag.

Förutom nivå 20 begränsningen som är det största hindret så finns det en del hinder kring att byta och handla med varor i spelet samt att skapa grupper och Guilds för att spela med andra. Detta är lite tråkigt då det antagligen hade gett en ytterligare dimension av spelglädje om eleverna lätt hade kunnat hitta varandra inuti spelet. Nu så var det mer en glad tillfällighet när eleverna råkade springa på varandra när de spelade.

Elev-reaktioner och resultat
Då stor del av arbetandet med temat kretsade kring att samtala kring hur spelandet hade gått så passade det sig väldigt bra att jag också gjorde utvärderingen av temat löpande under dessa samtal. Jag gjorde därför ingen enkät kring detta tema som jag annars brukar göra.

Ett fåtal initiala reaktioner på temat var negativa och ville inte spela spelet men de allra flesta var försiktigt nyfikna. Under samtalens gång så yttrade eleverna glädje över att få spela och visade uppskattning över temat. Många av eleverna menade att man absolut skulle kunna gå tillbaka till WoW igen senare i terminsplaneringen och använda spelet igen i klassrummet.

När det kommer till om hur mycket elevernas engelska utvecklades så är det så att lära sig engelska handlar bland annat om att använda språket mycket att bli ”utsatt” av språket så mycket som möjligt. Höra mycket och läsa mycket engelska alltså. När man spelar WoW så utsätts man av en mycket stor textmängd i varje uppdrag man ska utföra. När jag spelar själv och ser eleverna spelar så ser jag att de till allra största delen av sitt spelande läser den text uppdragen innehåller, till stor del på grund av redovisnings-uppgiften och skriv-loggen eleverna gjorde kräver detta.

På grund av att eleverna läste så mycket text så lärde de sig också mycket engelska. De nya orden och fraserna de fick med sig var också mycket användbara och hade en mycket lämplig nivå för engelska 5 eller högre. Även under de samtal jag hade med eleverna så kände många när jag frågade att hade lärt sig mycket och att de absolut trodde att WoW och liknande datorspel utvecklade deras engelska.
Positivt:
+ Gratis
+ Lätt att komma igång
+ Tydligt inlärningsguide för nya spelare
+ Mycket engelsk text som har en hög nivå
Negativt:
- Svårt att hitta klasskamrater i spelet gjorde att spelglädjen minska något
- En del elever hade lite svårt i början med kontrollerna till spelet
Många av dessa starka och svaga sidor borde man ha i betänkande när man väljer ett MMORPG att ta in i undervisningen. Jag tänker också tänka på dessa även om negativa sidorna långt ifrån har avskräckt mig från att åter i framtiden använda ett MMORPG. Kanske att det blir något annat F2P som har färre av dessa negativa sidor. Men när jag 2013 gjorde en inventering av vilka F2P MMORPG som fanns så tyckte jag ändå WoW hade den bästa balansen av fördelar och nackdelar.

World of Warcraft, och läroplanen för engelska 5
I beskrivningen för ämnets syfte står det mycket som talar för att använda WoW som en del av undervisningen. Bland annat formuleringar som ”Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter”, ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används” och ”Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen” (Skolverket.se).

Även under rubriken centralt innehåll så finns det mycket som matchar för att använda spelet WoW i undervisningen. Så som punkten ”Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier”. När det kommer till kunskapskraven så passar det i engelska in beroende på vilken redovisningsform eller arbetsmetod man använder. Jag valde att eleverna skriver en blogg och spelar in en muntlig framställning och alltså är det skriftligt och muntligt jag kan betygsätta.

World of Warcraft och läroplanen Gy 2011
Redan i början av det första kapitlet så står det att undervisningen ska ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Gy2011, Skolverket). Med andra ord att allt som fångar elevernas intressen är inte bara något man bör göra utan något man ska göra. Unga har såklart många olika intressen men om man läser Statens Mediaråds rapport Ungar och Medier 2013 så är det över 80% av alla pojkar och runt 40% av alla flickor. Varför könsfördelningen är så stor när flickor blir lite äldre är svår att svara på men det ändå uppenbart att det är en väldigt stor del elever som har intresse och glädje av att spela datorspel. Det är inte särskilt märkligt då datorspel trots allt är designande för att vara just roliga att spela.

Officiell bakgrundsbild för WoW med lättklädda Night elfs.Genusanalys av WoW
WoW har ett grafiskt ganska tecknad och orealistisk utseende men har trots detta en ganska stereotypisk framställning av kvinnligt och manligt. Varje karaktär man skapar måste antingen vara kvinna eller man och de kvinnliga kläderna eller rustningen är ofta betydligt mer sexualiserad.

Boken Beyond Barbie and Mortal Kombat (Kafai, 2008) tar upp många aspekter av genus och datorspel med allt ifrån historiska genomgångar till hur spelindustrin ser ut i sig med fokus på kvinnliga spelutvecklares syn på industrin. Slutsatsen från denna bok så kan man säga att industrin allt oftare är mer nyanserad när det kommer till genus men att det fortfarande finns många undantag kvar. WoW är ett tydligt exempel på ett spel som har betydligt mer lättklätt för kvinnliga karaktärer men förhoppningsvis så ska framtida MMORPG vara bättre ur ett genus-perspektiv.

Officiell bakgrundsbild för WoW med en lättklädd kvinnlig Undead.

Elder Scrolls Online, ett MMORPG från 2014, verkar vara bättre ur ett genusperspektiv.

Lärande och Spelande
Det har skrivits en hel del av vad vi kan lära oss av datorspel. En av dem som skrivit mer allmänt om ämnet men samtidigt tagit upp exempel så som just WoW är James Paul Gee (Gee, 2007). Gee påpekar för övrigt att ”There are more and more stronger women characters in games (eg Half Life 2). Nonetheless, games, of course, reflect the culture we live in – a culture we can change” (Gee, s 13).

Gee tar upp många olika positiva aspekter och sätt man lär sig spelande. Angånge WoW så har han följande att säga.
”As a gamer now, I have come to realize that there is a new way to state my views on reading and thinking: Real life works something like a massive multiplayer game—a game like World of WarCraft. [Att man kan skapa olika karktärer i WoW som relaterar till ens egna identitet] These dynamic process set up a place of perspective from which to think and interpret. Different charactes/identities lead to diffent ways of looking at, feelking about, and interacting with the (virual) world.” (Gee, s 7).
Detta märkte jag också tydligt på mina elever då många spenderade en god tid och tankekraft och just vad och hur deras karaktär skulle se ut. Även hur de reagerade på omvärlden och de icke-mänskliga och mänskliga karaktärer de stötte på i spelet. En elev kände ovilja över att hans Undead trollkarl skulle behöva göra något så nedlåtande omeningsfullt som att söka igenom en gammal gruva. Samtidigt så skapade identiteterna eleverna skapade och axlade en motivation som drev på deras spelande och lust att utforska.

Referenser
Gy2011, Skolverket.se. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 Hämtad 2014-02-19.
Gee Paul James. (2007), What video games havet o teach us about learning and leteracy. Palgrave MacMillan.
Kafai Yasmin, Heeter Cherrie, Demmer Jill och Yun Jennifer. (2008), Beyond Barbie and Mortal Kombat. MIT Press.
Ungar och Medier 2013, Statensmedierad.se.  http://www.statensmedierad.se/ upload/_pdf/Ungar_och_medier_2013_fullfarg.pdf  Hämtad 2014-02-19. 

Andreas Palmblad

Andreas Palmblad