Vittra delar

Jag har tidigare blivit inbjuden att skriva blogg-artiklar på Pedagog Malmö. Då publicerade jag om hur Vittra arbetar och vad det är för skillnader och likheter mellan privata och kommunala skolor: https://pedagog.malmo.se/2019/12/11/vittra-delar/
Nedan kommer artikeln i sin helhet.Precis som Malmö delar så delar numera Vittra också. Vad innebär det då att Vittra delar och att jag skriver här?
Det innebär att vi sen detta året har tänkt om och låtit vad som tidigare varit interna företagsmaterial istället finns upplagt för alla att ta del av på en webbsida som det vi kallar Vittrahubben, länk finns i slutet av detta inlägg.  Här kan man ta del av allt ifrån organisationens idé och vision ända ner till exempel konkreta lektionsplaneringar på de verktyg Vittra har utvecklat.
Vittra sex perioder Vittra sex perioder[
Under de 25 år Vittra har funnits som en idé- och värderingsstyrd organisation så har det blivit en hel del skapande, tänkande och nytänkande. Jag är glad över att mycket av det materialet nu finns tillgängligt för andra skolor som ett stöd för de som vill det. Till exempel så tänker jag på strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet som ligger väldigt nära Vittras pedagogiska arbete i klassrummen och som sen är kopplat till de sex perioder som skolans kalendarium utgår ifrån varje läsår. Varje periods kunskaps och värdegrundsarbete avslutas med två studiedagar där alla lärare första dagen utvärderar föregående period och sen den andra dagen planerar, analyserar och dokumenterar nästa. Att hitta ett sådant här värdefullt sätt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet vet jag är en stor utmaning och frustration för många rektorer runt om i Skåne.

Precis som jag vet att forskning säger att en variation av redovisningsformer leder till högre måluppfyllelse tror jag på att ett lands skolutveckling mår bra av en variation av huvudmän och strukturer där man sen delar och lär sig av varandra. Detta i synnerhet när Sverige är ett litet kunskapsberoende land med en liten befolkning på 10 miljoner, inte mycket mer än en stor stad i Kina. Att vi vågar dela med oss både av våra framgångsrika idéer och misstag vi lärt oss av gör att vi blir så mycket starkare som profession.

Att vara en liten friskola i en stad som domineras av kommunala skolor gör att Vittra använder oss av sociala medier för kollegialt lärande för att brygga geografiska barriärer. Vi har dels numera ett internt socialt nätverk inom Academedia som vi kallar Workplace och som är utvecklat av Facebook men vi använder oss också av vanliga sociala medier så som Linkedin, Twitter och Facebook. På i synnerhet Facebook så har lärare skapat många grupper för alla möjliga intressen inom skolutveckling och har även på senare tid spelat en stor roll när det har funnits olika  Läraruppror som där hittat en gemenskap. Några av de grupper jag själv är med i har jag listat på min egna blogg.

Jag ser och hör en del förutfattade meningar om friskolor men ser samtidigt att Malmö stads organisation tar väl hand om oss. Innan sommaren så bjöd en av Malmö stads utbildningschefer Caroline Ekstrand in samtliga rektorer, även friskolors, till ett värdefullt rektor-möter-rektor-forum där det bland annat diskuterades fram kloka tankar om hur elevers byten mellan skolor och huvudmän kan ske utan att någon elev behöver tappa värdefull fart. Även Riksdagen har varit till hjälp här med en lagändring 1 juli 2019 som gör det lättare för skolor att ta del av överlämningar när en elev bytar skola (Skollagen 3 kapitlet 12 j § lag 2018:1098).

Vittra logo
Vi är alla skolor som verkar i Malmö kommun för varje elevs bästa skola där både människor och kunskap växer. Det är trots allt betydligt mer likheter än skillnader mellan kommunal och privat skolorganisation i vad vi har för uppdrag och hur vi utför det. I synnerhet för lärare som har precis samma styrdokument och kursplaner över hela Sverige. Den enda större skillnad jag ser är att vi på Vittra kan välja när vi tar in nya elever och hur många. Vi kan aldrig välja vilka elever utan utgår alltid från en rak kö men till skillnad från kommunens skolor som måste erbjuda plats omgående så kan vi anpassa det direkt efter vad som är bäst för verksamheten. Årskurs 6 är orolig, då tar vi inte in någon där medans i årskurs 3 fungerar det utmärkt så där tar vi in nya elever för att få det att fungera ekonomiskt.

Jag som skriver detta heter Andreas Palmblad och har varit biträdande rektor på Vittra Västra Hamnen de senaste tre åren. Min bakgrund är förstalärare med legitimation i samhällskunskap, engelska och kinesiska för de äldre åldrarna. Jag har även undervisat en i media-ämnen så som webbdesign och videoproduktion.
Jag planerar att skriva fler inlägg. Skriv gärna kommentarer på vad jag kan ta upp utifrån både min roll, kompetens och nuvarande position på en friskola i Malmö.

Andreas Palmblad

Andreas Palmblad