Diktaturer i Digitala Världar (Bioshock Infinite, Half Life 2, Mirror's Edge, Beyond Good & Evil, Papers Please)


Spelen Bioshock Infinite, Half Life 2, Mirror's Edge, Beyond Good & Evil, Papers Please passar utmärkt ibland annat analys av politiska system då de alla visar någon typ av dystopi. Förutom kunskapskravet politiska system i Samhällskunskap 1b så passar tre av de fem spelen utmärkt till en uppgift om historiebruk i Historia 1b. Beyond Good & Evil och Mirrors Edge passar inget vidare i Historia 1b då de båda visar upp en framtid med få tydliga historiska kopplingar.

Den bild som jag visade upp för eleverna när jag presenterade temat.

Upplägget
Man kan visa upp de fem olika spelen och eleverna fick uppgift att beskriva hur ledarskapet framställs i spelet och på vilket sätt ledarskapet upprätthålls eller får legitimitet. Detta varvades med genomgångar om demokrati och statsskick samt med några extra uppgifter kring hur de vill att deras drömsamhälle ska vara organiserat och beskrivning av vilka ideologier som ska vara tongivande.


Tekniskt
Alla fem spelen förkortades ner till cirka 10% av början av spelet genom att ta bort filer från inifrån spelet innan det tillgängliggjordes för eleverna. Det var ganska enkelt då jag kände till alla fem spelen och filerna var ganska tydligt markerade med vilken del av spelet de motsvarande. Flera av spelen hade demo-versioner men ingen av dessa demon fungerar tyvärr på Macbooks. Därefter så var spelen tillgängliga på en nätverksenhet som eleverna kunde spela ifrån. 

Tillgänglighet
Alla fem spel har fördelen med att de i ett mycket tidigt skede visar tydligt hur ledarskapet ser ut i spelet och ger tidigt många exempel på historiebruk. Det var också ett krav som jag utgick ifrån när jag valde spelen. Eleverna behöver alltså inte spela mer än en 10 minuter för att få en fullgod inblick i spelet, även om det såklart inte skadar att det får en fördjupad inblick i spelen.

De olika spelen är hyffsat enkla att förstå vad man ska göra härnäst. Bioshock har en fantastisk funktion att när man trycker på n-knappen så kommer det en pil på marken som visar vart man ska gå vilket eleverna använde friskt och hela tiden tryckte på i början.

"Facit"

Spel
Ledarskapet framställs
Legitimitet eller kontroll från?
Exempel på historiebruk
Bioshock Infinite
”The prophet” finns synlig över hela staden som statyer, planscher och glasmålningar.
Till en början ser Profeten ut att ha gott stöd från befolkningen på grund att man ser honom som i kontakt med gud och att han kan se in i framtiden om vad som är bäst för folket.
Symolism och kläder bland annat som starkt påminner om amerikanske inbördeskrig 1860tal. Religiös symbolism, framförallt kristendom.
Half-Life 2
”Dr Breen” syns på datorskärmar inomhus och utomhus där han i högtalare berättar om sin syn på deras samtid.
Ingen legitimitet, stark polis-närvaro, tortyr, stark bevakning, kontroller kring varje kvarter.
Spelaren börjar spelet på ett tåg som tvångsförflyttad arbetsplats. Vissa personer under transporten sorteras bort. Nord Korea, Gulag, Förintelsen, 1984-symbolism.
Beyond Good & Evil
”The Alpha Section” har stark kontroll över all TV, radio och annan massmedia. Tydlig propaganda.
Legitimitet från att verka framställa sig som ett nödvändigt ont mot ett yttre hot (utomjordingar).
Något mer långsökt men yttre och inre-hot retorik samt massmedia-propaganda kan dras kopplingar till exempel pre-nazi-Tyskland.
Papers Please
I Arstotzka arbetar du som gränsvakt och du får hela tiden en inblick i staten genom tidningsrubriker under spelets gång.
Ingen legitimitet, viss retorik om yttre hot från gränsländer, men framförallt är det misstänksamhet och övervakning samt förtryck som upprätthåller staten.
Starka stylistiska inslag så som grafiskt och musikaliskt från 1980-tal, kommunistiska öst-stater.
Mirrors Edge
Under filmklipp genom spelets gång beskrivs samhället och de som styr och övervakar det.
Legitimitet från att övervakning och en stark demokrati är viktigt för att det perfekta samhället ska fortsätta vara rent och utan kaos.
Framför allt tankar om nutida övervaknings-samhället, 1984 -symbolism, demokrati där majoriteten förtrycker minoriteten.

Andreas Palmblad

Andreas Palmblad