Undervisning i virtuella världar


Jag har länge velat bedriva undervisning på distans och lite mer lägga ansvaret för inlärning hos gymnasieelever på deras axlar för att uppmuntra till agens. Många svenska elever ser inte sin egna insats i deras egna utbildning. Dessutom tror jag på en utveckling där utbildningen allt mer ’on-demand’, där eleverna kan ta till sig små moduler oavsett var och när det passar dem bäst. Allt detta som en komplement till den tid i klassrummet som finns för allt ifrån informering till diskussion.


Några som delar mina visioner är författarna bakom Teaching in Virtual Worlds (2008) som tar upp olika förutsättningar och utmaningar för just detta. Mina erfarenheter av det svenska samhället och den svenska skolan i synnerhet att den har goda förutsättningar i form av hårdvara och internet. En viktig poäng författarna tar upp som jag tyckte var extra intressant är att digitala världar kan vara så pass engagerade att det faktiskt distraherar från kursinnehåll och syfte (Teaching in Virtual Worlds, s131).

Avatars in Nursing (2014) så sammanfattar författarna flera olika kontroll-gruppers erfarenheter efter att ha använt digitala världar, framförallt Second Life, och kommer fram för allt till slutsatsen att det framförallt finns ett behov av en lärarkår som anammar dessa fördelar (Avatars in Nursing,  s39).

Till sist i Effectiveness of virtual reality-based instruction on students’ learning outcomes in K-12 and higher education: A meta-analysis (2014) så fann man det intressant nog att jämfört med andra digitala världar och simulatorer så faktiskt var den digitala miljö som ökade inlärningen mest datorspel (s29).

Egen vision av digital undervisning
Min senaste vision för en digital-värld undervisning är dels en platform för extrahjälp. Jag tänker denna på en plustid 60 minuter kl 08:30 och 15:30 varje måndag. Plustid innebär på den skola jag arbetar för just nu, Plusgymnasiet AB, en valfri extratid där läraren finns för att kunna hjälpa till. Varje lärare har olika tider, oftast två timmar per vecka, så att de flesta elever kan få hjälp av åtminstone flertalet av sina undervisande lärare. I realiteten så blir tiderna ofta schemalagda av undervisande lärare och obligatoriska för de elever som ”kommit efter” resten av undervisningsgruppen och till exempel missat att lämnat in något.

För att effektivisera arbetet skulle det istället vara en och samma plustid för alla lärare på skolan och eleven får närvaro om den befinner sig antingen på Adobe Connect , vilket jag hade tänkt börja med med, eller i det fysiska klassrummet. Under varje given vecka så tror jag att skolan har ungefär 40-50 elever av totalt ca 300 som är i stort behov av extra stöd och bara en knuff att komma igång. Ingen av våra salar tar så många elever och det skulle lätt kunna lite bli lite stökigt av så många personer i ett klassrum, därför är det bra med möjligheten att de kan sitta var som helst.


Adobe Connect Classroom

Alla lärare kan enkelt ordna ett privat rum i den digitala världen där de återkommande avskilt kan kolla vad eleven arbetar på och hur långt den har kommit sen sedan sist läraren kollade av läget.

Jag är också hela tiden observant för ett smidigt sätt att ordna en lokal Minecraft-server på skolan där elever kan bygga vad de vill och interagera med varandra. Kanske också att man ska kolla på Second Life och liknande lösningar (helst webbläsar-baserade för att undvika tröskeln av att installera något). Eller varför inte något i spel-miljö så länge den har möjligheter för undervisning?!

Till sist så arbetar jag även för att min undervisning ska vara on-demand. Jag har en digital kurs ”Digitalt Skapande 1, 100p” för alla skolans elever som programfördjupning som helt drivs via inspelade lektioner på denna sida:   http://digitaltskapande.plusgymnasietmalmo.se .

Samtidigt så startade för någon månad sedan Plusgymnasiet Örebro ”Plusplay.se” och det som är inspelat av mig finns här. Jag har även börjat lägga upp lektioner från min samhällskunskap på http://skola.palmblad.nu men ganska väl undangömt och olistat på youtube för jag känner ännu att de inte håller särskilt god kvalité. Men första spadtaget är grävt åtminstonde!

Plusplay.se, menyn april 2014. Jag till höger i bild.

Second Life och föreläsningar för lärare
Som jag tror de flesta lärare är så är jag extremt skeptiskt till föreläsare och så kallade ”studiedagar”. Jag har inte varit lärare länge men har aldrig varit på någon föreläsning organiserad av mina många olika arbetsgivare som inte har varit något annat än ett stort slöseri med värdefull tid.

Även andra lärare som har arbetat 30-40 år inom skolan har uttryckt samma sak. Att när kommunen eller annan skolchef har organiserat något där en lokal eller nationell ”inspiratör” har bjudits in så har det varit inför en stor skara lärare som funderar på allt det studiematerial de kunde förbereda eller alla tema-samarbeten med kollegor de kunde planera.

Så även när jag anmälde mig och gjorde mig redo för den första tiden på VWBPE 2014, Virtual Worlds Best Practices in Education 2014, så var det med stor skepticism. Inledningsvis så såg jag inte heller några större fördelar med Second-Life då det var en liten tröskel att installera spelet, inse hur man styr och ändrar sitt utseende. Det utbyttes dock ganska snabbt när jag väl satt mig ner i en ganska så trevlig arena för den första föreläsningen. Ljudet hördes tydligt, jag kunde se alla deltagare och på det sätt de hade valt att gestalta sig och presentatören kunde visa upp sin powerpoint på en skärm bakom sig.

Gänget från ’Lärande och Spelande’ 2014, jag sitter i svart kostym längst till vänster

Också att faktiskt använda sig av det medium som man diskuterar är närmast en självklarhet. Allt för ofta så har jag varit på föreläsningar om hur till exempel nya it-verktyg i undervisningen och så har man inte ens få ha sin dator uppe för att testa!

Det finns också möjligheten att söka upp en avatar som kanske ställt en intressant fråga eller lämnat en intressant synpunkt för ett vidare samtal. Bara gå fram och presentera dig efter föreläsningen – även om ni är på helt skilda platser på jordklotet!

Själva innehållet i de två sessioner var tyvärr inte mycket att hurra för. Lite väl mycket förklaring av begrepp och högläsning för respektives CV och lite för lite tips på till exempel spel och vad man bör tänka när man planerar ett upplägg.

Using Virtual Worlds and Gamification to Enhance Learning, Andrew Hughes, 140411

Men formatet håller – och inbjuder till att kunna få ta del av den allra högsta eliten inom respektive ämne då dessa personer inte behöver ordna med resor, boende och dylikt för att kunna föreläsa för en stor publik som också kan interagera.


Andreas Palmblad

Andreas Palmblad